Exclusive Sales Representative in Poland

Atlas World Trade Holding Sp. z o.o.

Address: Str. Lwowska 17/3
00-660 Warsawa

T: +48 22 622 33 07
T: +48 22 745 00 30
F: +48 22 626 92 06

E: biuro@atlas.net.pl
www.atlas.net.pl

Polish, English (speaking)

 


Wyłączny Dystrybutor w Polsce

Atlas World Trade Holding Sp. z o.o.

00-660 Warszawa
ul. Lwowska 17/3

T: +48 22 622 33 07
T: +48 22 745 00 30
F: +48 22 626 92 06

E: biuro@atlas.net.pl
www.atlas.net.pl

Polish, English (speaking)
 Producent: "Mahlzeit GmbH"

Adres: ul. Liesnaja 6B Biełgorodka, Powiat Kijewsko-Swiatoszinskij, Województwo kijowskie, 08140, Ukraina
Tel. +380 44 384 06 76 (77), mailto:office@mahlzeit.com.ua www.kulinarium-meister.com